Maandelijks wordt op de 25e van de maand contributie geïnd. Jaarlijks wordt in de maand juli ook inschrijfgeld geïnd. Ook als je middenin het seizoen lid wordt, wordt inschrijfgeld, bij de eerst volgende inning van de contributie, geïnd. Aan het begin van ieder seizoen wordt de contributie met 2% verhoogd. Dit is in verband met de inflatiecorrectie.

Seizoen 2021/2022: De contributiebedragen

– Jaarlijks inschrijfgeld: €15,84

– Kangoeroe Klup: € 4,12 per maand
– Van 7 tot en met 10 jaar: € 6,15 per maand
– Van 11 tot en met 14 jaar: € 7,11 per maand
– Van 15 tot en met 17 jaar: € 12,24 per maand
– Vanaf 18 jaar; Schoolgaand: € 12,24 per maand
– Vanaf 18 jaar: € 18,11 per maand

– Steunende leden: € 3,30 per maand
– Donateurs: € 7,17 per jaar

Inningen: De inning van de contributie vindt maandelijks plaats.

Vindt u het lastig de contributie te betalen? Klik op deze link voor meer informatie over het Jeugdsportfonds

Afmelden spelende leden:
In verband met de teamopgave voor het volgend seizoen moet de afmelding van spelende leden VOOR 1 mei, voorafgaand aan het seizoen waarvoor wordt bedankt, bij het secretariaat van de ledenadministratie gebeuren. De afmelding moet schriftelijk via een kaart ‘intrekking machtiging’ te gebeuren. Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de ledenadministratie.
Afmelding NA de genoemde datum betekent in elk geval doorbetaling van de contributie. KC Centrum kan een eenmaal aangemeld spelend lid namelijk niet meer afmelden bij het KNKV en moet hiervoor het hele seizoen betalen.

Ledenadministratie: info@kccentrum.nl
Henrieke Corte, 0642360678

De Grote verloting, hoe werkt het ook alweer??
Tijdens de ledenvergadering in 2015 is besloten om maandelijks € 1,- te innen bovenop de contributie. Hiermee spaar je voor de Grote Verloting.
De Grote verloting is voor de korfbalvereniging een onmisbare inkomstenbron, net als alle andere acties.

Een keer in de twee jaar krijgt een spelend lid vanaf het D-team een lotenboekje met daarin 25 loten. Dit zijn jou eigen loten, waarvoor je iedere maand spaart. Deze loten kun je gaan verkopen. Het geld wat je daarmee ophaalt mag je dan zelf houden, want je hebt het boekje al gekocht.
Je kan extra boekjes kopen in het voorjaar van 2020.
Voor € 20,- koop je 25 loten, zo verdien je zelf € 5,-.
Clubleden jonger dan de D’s kunnen voor € 20,- ook een boekje kopen, en vervolgens loten verkopen.

De verloting vind plaats tijdens de seizoen afsluiting in 2020. (Door de Corona is dit uitgesteld tot 2 juli 2022)