Maandag 11 oktober was onze jaarlijkse ledenvergadering.
Op de agenda stond ter vaststelling, het vrijwilligersbeleid.
Met de aanwezige leden hebben we dit document kunnen vaststellen.

Lees hieronder ons vrijwilligersbeleid

Verplichtingen leden en jeugdleden versie 2021