De beheercommissie heeft de verantwoording over het onderhoud van het totale sportterrein van KC Centrum. Hieronder vallen de kantine, de sportvelden, materialen en de diverse bergingen.