Wij gaan weer sporten!!!

Team Dag en tijdstip Locatie
Centrum 1 Wo 20.00 – 21.30 uur De Krim
Centrum midweek Wo 20.00 – 21.00 uur De Krim
Centrum A1 15 – 18 jaar Wo 19.30 – 20.30 uur De Krim
Centrum C1 12 – 14 jaar Wo 19.00 – 20.00 uur De Krim
Centrum D1 10 – 12 jaar Wo 19.00 – 20.00 uur De Krim
Centrum D2 8 – 10 jaar Wo 17.45 – 18.45 uur De Krim
Centrum E1 tot 8 jaar Wo 18.30 – 19.30 uur De Krim

Protocol Training:

Corona coördinator: toezicht houden op het gebruik van de accommodatie. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

Bij KC Centrum zijn de volgende personen corona coördinator: Daphne Bruins en Saskia Broer

Protocol voor leden: Afspraken voor KC Centrum trainingen

Protocol voor trainers

Houd de richtlijnen in protocollen KC Centrum, RIVM en KNKV  aan. Trainers zetten materialen klaar voor team. Vanaf C team wordt de 1,5 meter in acht genomen.

Indeling veld:

Jongste team staat voor in het veld en oudste team achterop; bij start van de training gaat eerst het oudste team het veld op en bij einde van de training verlaten eerst de jongste spelers het veld en vervolgens de trainer met het oudere team. Team wat het volgende uur traint, wacht op het grasveld op gepaste afstand van elkaar en het looppad. Als de spelers van het veld zijn, gaat het volgende team 1 voor 1 het veld op.

Reinigen van materialen en middelen

Voor de training wordt alle middelen met desinfectie mide gereinigd door de trainers.

Niet leden

Hoe met niet leden omgaan, volgt later deze week. Eerst ervaren hoe de 1e trainingen gaan.

Stoere teamfoto’s, veld najaar 2019